دکتر علی اصغر آخوندی

دکتر علی اصغر آخوندی
طبقه بندی موضوعی

دولت کریمه  2

پنجشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹ ب.ظ

از مشکلات بزرگ بشر در زندگی اجتماعی و فردی و در حکومت های بشری ، بریده شدنش از آسمان و عالم غیب و معنویّت و فرو افتادن و غرق شدنش در لجن دنیا و دنیا پرستی است . گرچه در همه جا دم از عقلانیّت و خردورزی می زند ، امّا ثمره ی آن چیزی جز حنایت و ظلم و ستم و فساد و تباهی و فقر و نابودی بسیاری از انسان ها نبوده است .

در دنیای امروز با حاکمیّت فرهنگی مکاتبی همچون اومانیسم و سکولاریسم و... و پذیرش این اصل که مسائل معنوی و عوامل غیبی در سراسر زندگی انسان چیزی جز خرافات و افسانه نیست ، صحبت از این اسرار بسیار سخت است . و این باور که ظاهر و باطن ، مادّه و معنا ، غیب و شهود درهم تنیده اند قابل درک و ملموس نیست . گرچه در بین دانشمندان دنیای شرق و غرب امروز تلاش هائی برای درک و باور این اصل به عمل می آید ، امّا چون معنویّت را و اخلاق را بدون باور حضور خدا مطرح می کنند . راه به جائی نمی برند .

آن چه در باور تشیّع مطرح است این است که برای تحقّق تمام اهداف مادّی و معنوی ، و اجرای عدالت واقعی و جهانی و ایجاد امنیّت و آسایش و رفاه در جامعه ی جهانی و دولت کریمه دست غیبی لازم است . و دلیل آن هم این است که : تمام انبیای الهی در طول تاریخ ، در کنار همه ی واجدیّت های انسانی از قدرت های الهی ومعارف غیبی برخوردار بوده اند ، و با برخورداری از آن قدرت ها بر اهریمنان پیروز شده اند .

چیرگی حضرت نوح برکافران ، غلبه ی حضرت ابراهیم برآتش نمرودیان ، نجات بنی اسرائیل به دست حضرت موسی ع از ستم فرعونیان ، پیروزی های فراوان مسلمانان در زمان پیامبر (ص) و پیروزی های جبهه های حق در برابر باطل در طول تاریخ تشیّع و ... جملگی به مددهای غیبی و توانائی های الهی آنان بوده است .

براساس همین باور ، امام صادق ع فرمودند :

( هیچ معجزه ای از معجزات انبیا و اوصیا نیست مگر این که خداوند تبارک و تعالی مانند آن را به دست قائم ظاهر می گرداند تا بردشمنان اتمام حجّت کند . ) ( اثبات الهداة 7/ 357 )

و از همان حضرت نقل شده که :

( در آن هنگام که قائم ما به خانه ی خدا تکیه می کند می فرماید : ای مردم ، هر که می خواهد آدم و شیث را ببیند من آدم وشیث هستم ... و هرکس میخواهد ابراهیم و اسماعیل را ببیند بداند من همان ابراهیم و اسماعیل هستم ...و ... هرکه می خواهد امامان از ذرّیّه ی حسین را ببیند بداند که من همان ائمّه ی اطهار هستم ... )

(بحار الانوار 52/9 )

جلوه های معنوی و غیبی در دولت کریمه :

1 القای رُعب در دل دشمنان :

القای رعب و ترس از قدرت حاکمیّت الهی ، در دل دشمن ، یکی از جلوه های معنوی و غیبی در قیام امام مهدی عج است که دشمن را باداشتن نیروی بسیار تسلیحاتی زمین گیر خواهد کرد ، چنان که در قرآن درآیه 2 سوره ی حشر در مورد یهودیان بنی قریظه می فرماید :

( ... یهودیان گمان داشتند که دژ هایشان در برابرخدا مانع آن ها خواهد بود ، ولی خدا از آن جا که تصوّر نمی کردند برآن ها درآمد و در دل هاشان رعب و بیم افکند به طوری که خود به دست خود و مؤمنان خانه های خود را خراب می کردند ...)

امام سجّاد (ع ) در دعای 27 صحیفه ی سجّادیّه برای مرزبانان از خداوند می خواهد :

( خداوندا دشمنان مرزبانان را فلج کن ، وبین آن ها و سلاح هایشان جدائی افکن ... آن ها را در مسیرشان متحیّر و سرگردان ساز ، و قلب هایشان را از رعب و وحشت پر کن . )

و امام صادق ع در مورد آیه ی 1 سوره ی نحل ( اَتی امرُاللهِ فَلا تَستَعجِلُوهُ = فرمان خدا رسید عجله نکنید ) فرمودند :

( خداوند به ما فرمان داده که در مورد امر امام مهدی( ع ) عجله نکنیم تا این که خداوند او را با سه لشکر از : فرشتگان ، و مؤمنان ، و ترس در دل دشمن تأیید کند . ) ( غیبت نعمانی 198 )

و در بیانی دیگر در مورد امام مهدی ع می فرمایند :

( قائم ع از ما است که او یاری شده به وسیله ی رعب و ترس در برابر دشمنان ، و تأیید شده ی بایاری الهی است ) ( کمال الدین 1/ 331 )

2 تأییدات روح القدس ، و نصرت و یاری الهی  :

قرآن در معنای روح القدس از وجود جبرئیل یا روح الامین یاد می کند ، تا روح پنجمی که فقط خاص انبیا و اولیای الهی است ، و یا نیروی قوی و عظیم غیبی الهی که باعث نصرت و پیروزی آن ها می شود .

امام رضا (ع ) در دعای قنوت نماز جمعه برای امام زمان (ع ) از خداوند می خواهند :

( ... خداوندا امام مهدی (ع ) را با فرشتگان در اطرافش محافظت کن ، و او را با روح قدسی از جانب خود تأیید فرما ... ) ( جمال الاسبوع )

امام صادق ع می فرمایند :

( در روح قدسی حمل بار نبوّت هست ، هرگاه پیامبر از دنیا رفتند ، روح القدس به امام ع منتقل می شود . روح القدس نمی خوابد و غافل نمی شود ، دچار لهو نمی گردد و فراموش نمی کند . روح القدس ثابت است و به وسیله ی آن ، آن چه که در شرق و غرب و خشکی و دریا است دیده می شود . ) ( بصائر الدرجات 1/ 454 )

از امام سجّاد (ع ) می پرسند که شما باکدام قانون حکم و قضاوت می فرمائید ؟ فرمودند : ( باحکم آل داود . اگر با مسئله ای روبه رو شویم به وسیله ی روح القدس آن را دریافت می کنیم . ) ( همان مدرک )

و در مورد نصرت و یاری الهی ، قرآن در جایگاه های گوناگون اشاره به این حقیقت دارد که نصرت خدا چه به صورت ظاهری و چه باطنی و غیبی شامل جوامع دینی خواهد شد . به عنوان نمونه :

در آیه ی 160 سوره ی آل عمران می فرماید :

( اگر خدا شمارا یاری کند هیچ کس نمی تواند برشما پیروز شود ، و اگر شما را خوار گرداند چه کسی شما را بعد از او یاری خواهد کرد . و انسان های مؤمن به خدا توکّل می کنند . )

و در آیه ی 51 غافر می خوانیم :

( همانا ما رسولانمان و کسانی را که ایمان دارند در دنیا و آخرت یاری خواهیم کرد . )

3 ویژگی های معنوی خود حضرت :

جلوه ها و ویژگی های روحانی و معنوی و غیبی امام و پیشوای دولت کریمه دنیا را حیات طیّبه می بخشد و نور وجود او همه ی هستی را روشن می کند . مضمون روایات و دعاها و زیارت امام زمان ( ع) بسیاری از این حقایق را روشن می کند . به عنوان نمونه :

در زیارت آل یاسین می خوانیم :

( سلام بر رحمت واسعه ی الهی ... روشنائی بخش تاریکی ها ، نور بخش نابینائی ها ... بهار آفریدگان . و... )

 و در دعای ندبه می خوانیم :

( .. کجا است آن وسیله ی اتّصال بین زمین و آسمان . )

و در زیارت روز جمعه در مورد حضرت ع می خوانیم :

( ... چشم خدا در بین مخلوقات . و یا چشمه ی حیات و زندگی موجودات . )

و در دعای عدیله می خوانیم :

( به یمن وجود او است که مخلوقات روزی می خورند ، و با وجود او است که زمین و آسمان ثابت و مستقرّ می مانند . )

البته آثار و برکات وجودی امام ع در دوران غیبت هم سراسر زندگی بشر وبه ویژه شیعه را پر کرده است . و با کمال تأسّف بسیاری از شیعیان توجّهی به این حقایق ندارند .  

4 دانش و بینش :

در حکومت جهانی حضرت مهدی ( عج ) و در آن دولت کریمه ، و تحت رهبری های آن امام معصوم (ع ) ، علم و دانش به گستره ی همه ی تاریخ و فراتر از آن رشد خواهد کرد . آن علمی که نور است و آشکار کننده ی همه ی حقایق هستی .

یکی از ائمّه ( ع ) در تو صیف آن دوران می فرمایند :

(  علم 27 حرف است ، آن چه پیامبران آوردند و برای مردم آشکار ساختند تنها دو حرف بوده است ، و مردم تا به امروز جز آن دو حرف را نشناخته اند . هنگامی که قائم ما قیام کند ، 25 حرف دیگر را آشکار می کند ، و آن ها را در میان مردم بسط می دهد ، و آن دو حرف گذشته راهم به آن می افزاید تا 27 حرف ( دانش را در میان مردمان ) می پراکند ) ( الزام الناصب 2/ 307 )

مسلّماً علمی را که امام زمان در گیتی گسترش می دهد از علوم و فلسفه های بشری نیست ، بلکه آن علم مصبوبی (سرازیر شده ) است که از عرش خدا بر وجودشان نازل می شود . و در هر شب جمعه و هر شب قدر برعلومشان افزوده خواهد شد ، و عمر بیش از هزارساله ی امام مهدی ع با بهره وری از این علوم ، هیچ شک و تردیدی را در نشر گسترده ترین علوم الهی در جهان باقی نخواهد گذاشت .

علم و دانش در گستره ی آن زمان ، شامل جلوه های گوناگون خواهد بود :

الف : بالا رفتن سطح دانش های باطنی :

ورای آن چه را که بشر در علوم مختلف تا آن زمان آموخته ، امام چشم های بشر را به علوم الهی و باطنی باز خواهد کرد .

امام محمّد باقر در این مورد می فرمایند :

( چون قائم ما قیام کند خداوند دست حضرتش را بر سر بندگان قرار خواهد داد تا بدین کار عقل های ایشان گرد آید و خردهایشان کامل گردد . ) ( منتخب الاثر 483 )

و در فرازی دیگر از سخنانشان می فرمایند :

( در زمان آن حضرت ، حکمت و دانش به ایشان ارزانی می شود تاجائی که زنان در خانه ی خود به کتاب خدا و سنّت پیامبر ( ص ) حکم کنند . ) ( الغیبه نعمانی 239 )

و امام علی بن ابیطالب ( ع ) می فرمایند :

( گویا شیعیان از جوانان عجم را می بینم که در مسجد کوفه ، خیمه ها را برافراشته اند و به مردم قرآن و حقایق آن را می آموزند همان طور که فرود آمده است  . ) ( ارشاد شیخ مفید 2/ 386 )

در متن حدیث که کلمه ی ( فَساطیط = جمع فسطاط ) به کار رفته ، به معنای خیمه ی بزرگ و یا ساختمان ها و محفل ها و سالن های بزرگ است . 

امام از حقائق گسترده و جهانی برای بشریّت پرده برمی دارد و مردمان را به دانش های یقینی و درست هدایت می کند . وشناخت های ناب و خالص به ارمغان می آورد و از این رهگذر دو محور اساسی تحقّق می پذیرد :

1 با گسترش شناخت و کشف اسرار کائنات خدا شناسی استوار می گردد .

2 گسترش شناخت و دانائی ، تشکیل جامعه ی انسانی و بسامان و مرفّه را ممکن می سازد ، زیرا در پرتو شناخت درست مسائل حیات و بخش های گوناگون آن ، مسائل تربیت ، رشد ، تکامل مادّی و معنوی ، آغاز و انجام کار انسان ، سرنوشت اکنون و آینده ی او ، شیوه ها و روش های اداره ی زندگی ، تأمین و تنظیم خانواده بهره برداری از مواهب و امکانات طبیعی و انسانی و بسیاری از مسائل دیگر بخش های زندگی ، در همه یابعاد به شایستگی اداره می شود و سامانی در خور می یابد . در پرتو علم و آگاهی از مسائل مادی و فیزیکی جهان ، زیست این دنیائی انسان بهبود می یابد . و با شناخت مسائل معنوی و صلاح و سعادت روح انسانی راه تکامل معنوی گشوده می شود .

ب : بالا رفتن سطح تمدّن :

اوج تمدّن بشر امروز ، براساس انقلاب ارتباطات است .  ارتباطات در دوران حکومت حضرت مهدی (عج ) به شکوفائی عظیم خود می رسد ، امّا آن شکوفائی که در کنارش مشکلی برای دیگران مطرح نباشد .

در آن عصر ارتباط مردم با یکدیگر بسیار راحت می شود و مردم می توانند به راحتی با آن حضرت نیز ارتباط برقرار کنند که در روایت است :

( در زمان دولت کریمه ی امام مهدی ع مؤمن که در شرق است برادر خود  ر ا که در مغرب است خواهد دید ، ونیز مؤمنی که در مغرب است برادر خود را در مشرق می بیند .) ( بحار الانوار 52/ 391 )

و امام صادق ع می فرمایند :

( هنگامی که قائم ما قیام کند ، خداوند به گوش ها و چشم های شیعیان ما نیروئی عطا می کند که میان آنان و حضرت قائم ( ع )پیک و پست نخواهد بودکه ارتباط بر قرار کند ، پس آن حضرت هرجا که باشد با ایشان سخن می گوید ، و آنان سخن حضرتش را می شنوند ، و او را می بینند درحالی که حضرتش در مکان خود باشد )

( بحار الانوار 52/336 )

 ج : سلامت و بهداشت همگانی :

شکوفائی شگفت انگیز دانش ها ، به ویژه علم بهداشت و درمان در عصر دولت کریمه ی امام مهدی (عج ) و بهره گیری از آن برای گسترش بهداشت در جامعه و فرو نشستن شعله های انواع جنگ های ویرانگر ، و پیدایش آرامش روانی و تأمین بهداشت روحی با اصلاح شدن انسان ها ، و نیز گسترش کشاورزی و دام داری و تأمین تغذیه ی سالم و در حدّ مطلوب از جمله عواملی است که بهداشت را در روزگار امام عصر (ع) به حدّ بالا و ایده آل خود می رساند . و چنان می شود که وضعیّت جسمی مردم دگرگون و عمر آن ها طولانی می گردد . مرگ ها و بیماری هائی که پیش از ظهور حضرت (ع) گسترش یافته در دوران حضرت به اندازه ای اندک و ناچیز است که می توان آن را در حکم عدم دانست .

امام امیرالمؤمنین (ع ) می فرمایند :

( در حکومت مهدی «ع» عمرها طولانی می شود ... ) ( عقدالدّرر159 )

خداوند متعال ، درشب معراج به پیامبرش فرمودند :

( همانا من به وسیله ی او « امام مهدی » نابینایان را شفا می بخشم ، و به وسیله ی او مریض ها را در مان می کنم . ) ( بحار الانوار 51/7 )

امام سجّاد ع در ترسیم آن دوران می فرمایند :

( آن گاه که قائم ما قیام کند ، خداوند تمام بیماری ها را از شیعیان ما دور می کند و ایشان را توان می بخشد ) ( الغیبه نعمانی 171 )

و امام باقر (ع ) فرمودند :

( هرکس قائم اهل بیت ما را درک کند ، اگر بیمار باشد بهبود می یابد ، و اگر ناتوان باشد نیرومند می شود )

( بحار الانوار 52/ 335 )

ادامــه دارد

نظرات  (۱)

۲۸ فروردين ۰۰ ، ۰۱:۲۶ اسماعیل حاجیان

سلام علیکم . ضمن تبریک حلول ماه ضیافت الهی به محضر شما جناب آقای دکتر آخوندی و آرزوی سلامتی و طول عمر بابرکت برای شما و خانواده ی محترم از عطف توجهتان نسبت به مقالات ناچیز این جانب ممنونم . 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی