دکتر علی اصغر آخوندی

دکتر علی اصغر آخوندی
طبقه بندی موضوعی

بازیابی هویّت انسان در عصر موعود(عج)

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۰۹:۱۵ ب.ظ

گاندی درمقدّمه ی کتاب( این است مذهب من )می نویسد :

(غربی به کارهای بزرگی قادر است که ملل دیگر آن رادرقدرت خدا می دانند . لیکن غربی از یک چیز عاجز است . وآن تأمّل درباطن خویش است ، تنها این موضوع برای پوچی درخشندگی کاذب تمدّن جدید کافی است ...غربی به جای خویشتن جوئی در پی نسیان وبیهودگی خویش است )

اگر امروز گاندی می بود اعتراف می کرد که نه تنها غربی بلکه اکثر انسان ها گرفتار چنین وضعی شده اند

بینش دنیای امروز در مورد انسان :

بریده شدن انسان دنیای امروز از معنویت و اصالت خویش ، اورا بیگانه از خود کرده است که در تلقّی مکتب ها و دانشمندان مختلف دنیا می توان این از خود بیگانگی و نسیان انسان را مشاهده کرد :

الف = مارکس می گوید :

(جامعه و تاریخ ساخته ی انسان نیستند ، انسان ساخته ی تاریخ و تابع جبر تولید است . و انسان به معنای حقیقی کلمه حیوانی سیاسی است .

ماهیّت افراد انسان ، حاصل آمده از نیروهای تولید و شکل های خاص روابط اجتماعی است که اگر آن ها تغییر کنند ماهیّت انسان ها نیز عوض می شود . )

ب نیچه در مورد انسان می گوید :

( در انسان نه روحی وجود دارد ، نه عقلی ، نه تفکّری ، نه خودآگاهی ، نه نفسی و نه اراده ای و نه حقیقتی ، همه تخیّلاتند که هیچ فایده ای ندارند ، اصلاً مسئله ی ذهن و عین مطرح نیست . انسان جانوری است تو در تو و دروغ گو ، که به سبب حیله گری ها و زیرکی هایش برای جانوران دیگر ترسناک است . )

ج فروید : ریشه ی رنجوری های انسان را در خواسته های سرکوب شده می یافت ، لذا به تجارب دوران کودکی به خصوص تجارب جنسی بسیار توجّه می کرد .

د هابز معتقد است :

( انسان فقط در جهت منافع خود حرکت می کند ، از نظر او ، انسان گرگ است ، یعنی موجودی سلطه جو ، طبعاً متمرّد ، طالب هرج و مرج ، و ذاتاً دارای حقیقت منفی است .

هـ - در انسان شناسی او مانیستی ، اگزیستانسیالیستی ، ماتریالیستی ، کمونیستی و اغلب انسان شناسی های تئوریزه شده در اندیشه ی دانشمندان غرب ، عموماً جوهره ی فردیّت و اصالت خواسته های فردی را به عنوان ماهیّت انسان پذیرفته اند . امّا انسان تک بعدی و صرفاً مادی ، نه انسان متعالی عبد و بنده ی خدا .

 

- مقصود از هویّت چیست؟

هویّت: واقعیّت وجودی هر چیزی است که در قالب فرایند و مجموعه ای از ویژگی ها و مشخّصات آن چیز که موجب تمایز آن از دیگر اشیاء و چیز ها شده و آنرا قابل تشخیص و تعریف شدنی می کند بیان می نماید. هویّت کامل هر چیز یا هر شیئی دارای اصالتی ثابت شده است و به موجب این اصل است که تمام آفریدگان خلقت و هستی دارای وجود یگانه و مخصوص به نوع خود هستند و تجربه ی زندگی آن ها به دلیل همین ویژگی در آن ها محقّق است. (سایت جوان امروز 19/7/88 - تأمّلی بر مفهوم هویّت)

عده ای از جامعه شناسان هم می گویند: هویّت انسانی مقوله ای اجتماعی است، همه انسان ها به هنگام تولّد فارغ از این که درکجای زمین به دنیا می آیند و یا از چه تعلّق قومی و قبیله ای برخوردارند دارای ویژگی های یکسان نوع انسانی در میان موجودات هستند و هیچ گونه تفاوت ظاهری با یکدیگر ندارند.

گروهی می گویند هویّت اجتماعی انسان از پنج مقوله پیروی می کند:

- عوامل جغرافیائی و اقلیمی 

- عوامل سیاسی و تاریخی 

- عوامل اقتصادی و معیشتی 

- عوامل فرهنگی 

- مؤلّفه های تربیتی (سایت تابناک 14/7/1390)

در تعریف دیگری از هویّت انسانی گفته اند :

اگر آدمی برای پرسش های زیر پاسخ های مطمئن و متقاعد کننده ای بیابد ، در حقیقت هویّت خویش را باز یافته است :

1 بداند، جایگاه و منزلت و مرتبت او دقیقاً چیست و چه تعریفی دارد ؟

شاید این پرسش با فرمایش امام علی ع که می فرماید :

(خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده ، و در چه جایگاهی است ، و به کجا می رود ؟ ) ( شرح اصول کافی 2/ 347 )

 قابل تطبیق باشد .

2 آگاه باشد که چه پیوندها ، رشته ها و ارتباط هائی او را به خود و جهان خارج از خود متعلّق می سازد ؟( مقوله ی ارتباطات )

3 درک کند که چه نقش ها و وظائف و مسئولیّت هائی در قبال خود و دیگران برعهده دارد ؟ (بحث حق ، تکلیف و مسئولیت )

4 شناخت واقع بینانه ای از توقّعاتش نسبت به دیگران به دست آورد .

5 و در نهایت نسبت خود را به گذشته ، حال و آینده به درستی بداند . ( اندیشه ی قم حوزه ی علمیه )

به نظر می آید همه ی این هویّت های متنوّع مصادیقی از بخشی از هویّت وجودی انسان باشند . آنچه که واقعیّت دارد این است که اصل حاکم بر طبیعت آدمی و هویّت وجودی او یکی است که او را از سایر موجودات متمایز می کند . به تعبیر دیگر تعریفی که اسلام از انسان به عنوان یک موجود برتر در نظام هستی دارد هویّت فطری آدمی، هویّت خالص اوست. و با همین هویّت است که رشد و بالندگی دارد. (الحیاة محمدرضا حکیمی جلد3 ص 252)

هویّت حقیقی انسان همان عهد و پیمانی است که با خدا بسته است:

 (اَلَم اَعهَد اَلِیکُم یا بنَی آدَمَ اَن لا تَعبُدُو الشَّیطانَ اِنَّهُ لَکُم عَدُوٌّ مُبینٌ . وَ اَنِ اعبُدُونی هذا صِراطٌ مُستَقیمً )« سوره یس آیات 60 و61»

( ای فرزندان آدم آیا باشما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید زیرا او دشمن آشکارشمااست ؟ واین که مرابپرستید که راه راست این است .)

ویا در آیه ی 30 سوره ی روم می خوانیم :

« فَاَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطرَةَ الله الَّتی فَطَرَ النّاس عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلقِ الله ... »

( پس روی آور به دین حق گرا ، همان فطرت الهی که خداوند انسان ها را بر اساس آن فطرت آفریده است ، ودر آفرینش خدا هیچ تغییری نیست ... )

انسان با همان عهد و پیمان فطری انسان شده است و با همان هویّت خلیفه ی خدا و امانت دار الهی است.

امروز انسان ها در خمول فطرت خویش دچار بحران هویّت شده اند. بحران هویّت به این معنا کامل نیست که مثلاً ایرانی، ایرانی بودن خویش. و فلان نژاد برتری نژاد خود را فراموش کرده باشد، این مسئله در عین حالی که ممکن است تا حدودی مهم باشد، اما مهم تر از همه فراموشی خود انسان و حیثیّت وجودی و فطری اوست، انسان خدا را فراموش کرده و  در نتیجه اصالت وجود خویش را از دست داده، قرآن می فرماید :

(وَ لاتَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوااللّه فَاَنسیهُم اَنفُسَهُم )« حشر 19»

(مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و در نتیجه دچار خود فراموشی شدند.)

خود فراموشی و خود گم کردن نتیجه و بازتاب فراموشی و گم کردن فطرت خدا جوئی انسان است و بحران هویّت انسان امروز چیزی جز گم شدن انسان و فراموشی او و مسخ روحی او نیست.

و در آیه ی 105 مائده می فرماید :

( ای کسانی که ایمان آورده اید مواظب نفس خود (حقیقت وجودی خود ) باشید تا به شما ضرر نرساند هرکسی که گمراه شد در حالی که شما هدایت شده اید باز گشت همه ی شما به سوی خدا است . پس به شما خبر می دهد به آن چه عمل می کنید . )

رسول خدا (ص) در شرح آیه فرمودند :

( ای مردم « مواظب نفس خود باشید تا به شما ضرر نرساند هرکسی که گمراه شد در حالی که شما هدایت شده اید » علی ع نفس من است وبرادر من . از علی اطاعت کنید زیرا او مطهّر و معصوم است « پس نه گمراه می شود و نه شقیّ » )

( معانی الاخبار 352 )

در معنای کلمه ی ضالّ وضالّین علاوه بر ( گمراهی وگمراهان . ) مفهوم ( گم شدن . وحیرت و سردرگمی و بحران روحی ) هم آمده است . و در روایتی از امام صادق ع نقل شده که فرمودند :

( مقصود از ضالّین کسانی هستند که در شک و تردیدند وامام خود را نمی شناسند ) ( بحار الانوار 82 /23 )

درآیه ی 19 سوره ی مجادله در مورد مخالفان دین می فرماید :

( شیطان برآن ها چیره شده و یاد خدا را از یادشان برده است ، آنان حزب شیطانند ، آگاه باش که حزب شیطان همان زیان کاران هستند . )

و در آیه ی 179 سوره ی اعراف می فرماید :

( و در حقیقت بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریدیم ، چرا که دل هائی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی کنند ، و چشمانی دارند که با آن ها نمی بینند و گوش هائی دارند که که با آن ها نمی شنوند ، آنان همانند چهار پایان بلکه گمراه ترند . آن ها همان غافلانند . )

اصطلاح الیناسیون : در دنیای امروز ، همان از خود بیگانگی ، و بی خودی ، وبیگانه شدن با طبیعت انسانی است .

و واژه ی ( الینه )ی اروپائی ، همان مجنون ( جن زده ) عربی ، و دیوانه ( دیو زده ) ی فارسی است .

الیناسیون از نظر معنای لغوی این اصل را مطرح می کند که : در شرایطی ، انسان به گونه ای می شود که خود را گم می کند ، شخصیّت و هویّت واقعی خود را نمی شناسد و وجود حقیقی و فطری خود را می بازد . این حالت که مسخ انسان است معلول رسوخ و حلول یک شخصیّت و یا هویّت دیگری در او است . و در نتیجه تبدیل انسان به غیر ذات واقعی خودش می شود .

پس با این بیان هویّت واقعی انسان ، هدایت فطری بشر به سوی حقیقت انسان کامل که در وجود امام معصوم متجلّی است . و بحران هویت گم کردن خود واقعی و تحیّر و سردرگمی در شناخت امام زمان ع است .

تنها راه بازیابی هویّت انسان:

بازگشت انسان به هویّت و اصالت خویش جز از طریق بازگشت به فطرت اصیل انسانی امکان ندارد. گفتیم بحران هویّت و مسخ انسان نتیجه ی  بندگی در برابر غیر خداو عدم تبعیت از هادیان معصوم است.

بازسازی این حیثیّت فطری و الهی انسان جز از طریق بهره وری از تعلّقات دنیائی به شکل عقلانی و به شرط عدم وابستگی به آن ها از هر حیث و بازگشت به اصل فطری و الهی خویش امکان پذیر نمی باشد.

باید از قید بندگی شهوات ، قدرت طلبی و  ظلم و استکبار ، طغیانگری ، لذّت جوئی های مفسده انگیز ، ثروت اندوزی ، تجاوز ، مسائل ضدّ اخلاقی وتبعیّت از طاغوت رها شد تا به هویّت واقعی رسید.

این یافتن کرامت انسانی در شکل کامل خود جز در دوران ظهور و حکومت مهدوی امکان ندارد، و برای رسیدن و دستیابی به این مهم باید هم آماده بود و هم دعا کرد.

حکومت جهانی حضرت مهدی عج : زمینه ساز ( رشد و تربیت انسان ، دانش و بینش او ، آبادانی و امنیّت اجتماعی ، عدالت و گشایش های اقتصادی ) است ، امّا همه ی این ها در راه آزاد سازی انسان از عبودیّت هرچه غیر خدا است . این جامعه می رود تا به جامعه ای توحیدی و رها از قید هر بندگی و بردگی طاغوت ، در تحت رهبری های وارسته ترین و شایسته ترین انسان تبدیل شود . و همه ی ارزش های الهی مقدّمه ی این آرمان عظیم بشری ااست .

قرآن در آیه 55 سوره نور در مورد آن دولت کریمه مهدوی می فرماید:

(خداوند به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند وعده داده که آن ها را جانشینان در زمین قرار دهد همچنان که انسان های قبل از آن ها را به خلافت رسانده و برای آن ها تمام امکانات مورد رضای خودشان را فراهم کرد ، و ترس آن ها را به امنیّت و آسایش تبدیل کند که مرا عبادت کنند و هیچ چیزی را به جای من نپرستند)

خداوند در این آیه ویژگی های حکومت امام زمان(عج) را ایمان ، اعمال شایسته و حیثیّت الهی انسان و عبودیّت حقّ معرّفی می کند که این ها انسان را از قید همه ی بردگی های ذلّت بار نجات می دهد و هویّت واقعی او را جلوه گر می کند.

در آن عصر طلائی ، انسان ها بردگان زر و زور و تزویر نیستند . و به تعبیر قرآن در آیه 157 اعراف که می فرماید:

(پیامبر(ص) آمده است که بار های سنگین بردگی و ظلم و جهل و فساد را از دوش انسان ها بردارد و غل و زنجیرهائی که به دست و پای بشر بسته شده باز کند.).

و در آیه ی 5 سوره ی قصص می فرماید :

( و ما اراده کرده ایم برآنان که در زمین ، مستضعف شده اند منّت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم )

امام علی ع در شرح این آیه می فرمایند :

( این گروه آل محمّد هستند ، خداوند مهدی آن ها را بعد از زحمت و فشاری که برآنان وارد می شود برمی انگیزد و به آنان عزّت می دهد و دشمنانشان را ذلیل و خوار می کند . ) ( نورالثّقلین 4/110 )

و این رسالت هویّت بخشی به انسان هاامروز بردوش آخرین وصیّ پیامبراست .

ارزش ها و هویّت  در حکومت جهانی مهدوی، ثروت، قدرت ، شهوات، نژاد، و ... نیست. بلکه عبودیّت حق و پیوستن به حَبل ولایت الهیّه  است که بالاترین و برترین تفسیر و بیان هویّت واقعی انسان است.

و رسالت جهانی امام مهدی(عج) همان رسالت پیامبر(ص) در بازگرداندن هویّت انسان است.

دردعای افتتاح (ازجانب امام زمان ع ) می خوانیم :

(اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فى دَوْلَةٍ کَریمَةٍ ، تُعِزُّ بِهَا الاِْسْلامَ وَ اَهْلَهُ ، وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَ اَهْلَهُ. ...)   

« خدایا ما از تو امید و اشتیاق داریم که دو لت با کرامت آن امام زمان را به ظهور آری و اسلام واهلش را با آن عزت بخشی و نفاق و اهل نفاق را ذلیل و خوار گردانی و مارا درآن دولت حقّه اهل دعوت به طاعتت و از پیشوایان راه هدایتت قرار دهی و به واسطه ی آن بزرگوار به ما عزّت و کرامت دنیا و آخرت عطا فر مائی . »

دولت کریمه = به معنای حکومتی که کرامت و حیثیّت و هویّت و عزّت انسان را به او  باز گرداند . و بحران هویّتی را که مستکبران عالم به وجود آورده اند نابود کند ، و انسان را به اصل وجود خویش و هویِت واقعی اش آشنا کند .

**************

ای رخ دلربای تو ، شعشعه ی ولای من

وای دم با صفای تو ، مأذنه ی صلای من

یاد تو اختر دلم ، درشب تار بی کسی

ای افق نگاه تو ، قبله ی اقتدای من

ای عطش ولای تو ، مایه ی افتخار من

وای هدف از رضای تو ، رضای کردگار من

************

اَلّلهُمَ عَجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَجَ

                                                                                                حاجیان

 

نظرات  (۱)

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۶ اسماعیل حاجیان

سلام بر استاد بزرگوار ، برادر عزیز ، جناب آقای دکتر آخوندی . از لطف شما در مورد نشر مقالات این جانب در سایت خودتان بسیار ممنونم . خداوند در تمام امور زندگی شما وخانواده ی محترمتان شمارا موفق بدارد . وتحت عنایات حضرت بقیه الله ارواحنا فداه پیروز و سربلند باشید . 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی