دکتر علی اصغر آخوندی

دکتر علی اصغر آخوندی
طبقه بندی موضوعی

فریاد فاطمه (س) در برابر ستم و بیداد

سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۸:۲۵ ب.ظ

هشدار ها در برابر ظلم و ستم :

آن اندازه که در دنیا از عدالت طلبی سخن به میان آمده ، و نظریّات مختلفی در مورد آن ارائه شده ، بحثی در گسترش ستم در همه ی دنیا مطرح نشده است . دلیل آن هم این است که از نظر فطری انسان طالب عدالت است ، ولی کم تر به آن دست یافته ، و بیشتر به نام دادگری فریب خورده است ، امّا ظلم و بیداد تمام ارکان زندگیش را فراگرفته و شاید بتوان گفت که با آن همزیستی پیدا کرده است . روی همین اصل بیشتر از هر مسئله ای در اسلام نسبت به ظلم هشدار داده شده است . به عنوان نمونه :

1 امام علی بن ابیطالب ع در بخشی از نامه به مالک اشتر می فرمایند :

« کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود . و کسی که خداوند دشمن او باشد دلیلش را با طل می سازد و با او در نبرد خواهد بود تا دست از ظلم بردارد یا توبه کند  . و هیچ چیزی در تغییر نعمت های خدا و تعجیل انتقام و کیفرش از اصرار بر ستم سریع تر و زودرس تر نیست ، چرا که خداوند دعا و خواسته ی مظلومان را می شنود و در کمین ستم گران است . » ( نهج البلاغه نامه ی 53 )

2 و حضرت در خطبه ی 224 نهج البلاغه که در آن از ستم و بیداد تبرّی می جوید می فرماید :

« اگر شب را بر روی خارهای ( سعدان ) بیدار به سر برم ، و یا در غل ها و زنجیرها بسته و کشیده شوم ، برایم محبوب تر است از این که خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده ، و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم ، چگونه به کسی ستم روا دارم ، آن هم برای جسمی که تار و پودش به سرعت به سوی کهنگی پیش می رود و از هم می پاشد و مدّت های طولانی در میان خاک ها می ماند . »

3 رسول گرامی (ص) برمبنای یک حدیث قدسی می فرمایند :

« خدای عزّو جلّ می فرمایند : به عزّت و جلال و عظمتم قسم ، در دنیا و آخرت اط ستمگر انتقام می گیرم ، و همچنین از کسی که مظلوم وستم دیده ای را می بیند و می تواند او را یاری کند امّا او را یاری نمی کند انتقام خواهم گرفت . » ( میزان الحکمه 5/602 )

4 قرآن در آیه ی 56 سوره ی کهف می فرماید :

« چه کسی ستم کارتر از کسی است که آیات پروردگارش براو یاد آوری می شود و از آن روی برمی گرداند . » 

تمام معارف الهی و احکام و قوانین قرآنی براساس آیات الهی است ، تمام هستی آیات آفاقی و انفسی او است . و اهل بیت (ع ) بزرگ ترین آیات عظمت خداوندند . پس روی برگرداندن از همه ی این ها ظلم عظیم است .

5 پیامبر اعظم (ص ) در بیان هشدار دهنده ی دیگری می فرمایند :

« کسی که بیعتی را بشکند ، یا پرچم گمراهی برافرازد ، یا علم و دانشی را کتمان کند ، و یا مالی را به ستم نگه دارد و یا ستم گری را برستمش یاری کند در حالی که می داند آن فرد ظالم است از اسلام خارج شده است . » ( مستدرک الوسائل 13/123 )

 6 امام باقر(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان امام سجاد ع می فرمایند که پدرم به من فرمودند :

« پسرم بر حذر باش از ظلم وستم به کسی که جز خدا بر علیه تو یار و یاوری ندارد . » ( کافی 2/ 331 )

7 قرآن در آیه ی 45 سوره ی انعام می فرماید :

« پس ریشه ی آن گروهی که ستم کردند برکنده شد و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است .»

8 آیه ی 113 هود می فرماید :

« و به کسانی که ستم کرده اند متمایل نشوید و تکیه نکنید ، که آتش دوزخ به شما می رسد ، و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و...»

9 امام صادق ( ع) می فرماید :

« آگاه باشید که آن چه که ستمدیده از دین ستمگر می گیرد ، بیشتر از آن چیزی است که ستمگر از مال ستم دیده می گیرد . » ( کافی 2/ 334 )

10 رسول خدا (ص ) به علی( ع ) می فرمایند :

« علامت انسان ستمگر چهارتا است : با کسی که برتر از او است با نافرمانی ستم می کند . و با غلبه بر انسان های پائین تر از خود آن ها را مالک می شود . وبا حق دشمنی می کند ، و پشتیبان ظلم هست. »

( تحف العقول 21 )

11 و از همان حضرت نقل شده که فرمودند :

« کسی که ستمگری را به خاطر کمک به او همراهی کند ، در حالی که می داند او  ستمگر است ، از اسلام خارج شده است . » ( جامع الاخبار 155 )

12 از امام علی (ع ) در مورد ستم در کتاب غرر الحکم ودررالکلم بیانات هشدار دهنده ای ذکر شده که به چند مورد آن اشاره می شود :

« یاور ستم دیده و دشمن ستمگر باشید »

« از ستمگری بپرهیزید زیرا ظلم و ستم بزرگ ترین نافرمانی در برابر خدا است . »

« ستم موجب فساد رعیّت می شود »

« ظلم ، قدم ها را لرزان ، و نعمت ها را سلب ، و ملّت ها را نابود می کند  »

« هر کس که با رعیّت خویش با بیداد رفتار کند خداوند دولتش را نابود و در هلاکت او تعجیل می کند . »

« ستمگر ترین مردم ، کسی است که روش های ستم را رواج دهد و سنّت های عدالت را محو ونابود کند . »

« والیان ستمگر بدترین افراد امّت و ضدّ امامان هستند . »

« کسی که به ستم عمل کند خداوند در هلاکت او تعجیل می کند . »

از مجموع آیات و روایاتی که به عنوان هشدار ذکر شد بر می آید که :

ظلم به مردم ، در واقع دشمنی با خدا و اعلان جنگ با او است .

ستم ، عامل تغییر نعمت های الهی و تعجیل در انتقام و کیفر او خواهد بود .

خداوند اجابت کننده ی دعای ستمدیدگان ، و در کمین ستمگران است .

 تکذیب آیات الهی و روی برگرداندن از آن ها بزرگ ترین ستم است .

ستم و یاری ستم گر موجب خارج شدن از دین می شود .

ستم برکسی که غیر خدا یاوری ندارد خطر ناک ترین ستم است .

متمایل شدن و تکیه بر ستمگران نتیجه اش ورود در آتش است .

نافرمانی در برابر خدا ، زور گوئی و دیکتاتوری ، دشمنی با حق و پشتیبانی از ستمگران بدترین ستم ها است .

ستم عامل فساد رعیّت ، نابودی ملّت ها .و موجب سلب نعمت و نزول بلا می شود .

والیان ستمگر بدترین انسان های جامعه هستند .

مصادیق ستم و بیداد گری :

در قرآن و روایات نمونه ها و مصادیق مختلفی از مشخّصات بیدادگران مطرح شده که به چند مورد آن اشاره می شود :

1 آیه ی 114 سوره ی بقره :

« و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا نام وی برده شود و در ویرانی آن ها بکوشد ؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن مسجد ها در آیند ، در این دنیا ایشان را خواری و در آخرت عذابی بزرگ است . »

2 آیه ی 140 بقره :

« ... وکیست ستم کار تر از کسی که شهادتی از خدا را نزد خویش پوشیده دارد ، و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست . »

3 آیه ی 229 بقره :

« کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند از بیدادگران هستند . »

4 آیه 10 سوره ی نساء :

« در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان در آیند . »

5 آیه ی 93 انعام :

« و کیست ستمکار تر از آن کس که برخدا دروغ می بندد ، یا می گوید به من وحی شده ، در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد ، وآن کس که می گوید به زودی نظیر آن را که خدا نازل کرده ، نازل می کنم . »

6 آیه ی 144 انعام :

« پس کیست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ ببندد تا از روی نادانی مردم را گمراه کند ؟ آری خدا گروه ستمکاران را راهنمائی نمی کند . »

7 در آیه ی 23 سوره ی یوسف ع . دعوت زلیخا او را به فساد به عنوان ستم تلقّی شده است :

« و آن بانو که وی در خانه اش بود خواست تا از او کام گیرد ، و در ها را پیاپی بست وگفت : بیا که من از آن توأم ، یوسف گفت : پناه برخدا او آقای من است ، به من جای نیکو داده است ، قطعاً ستمکاران رستگار نمی شوند . »

8 و در آیه ی 31 عنکبوت ، فساد و فحشای قوم لوط را مصداق ستم می داند :

« و چون فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند گفتند ما اهل این شهر ( سدوم = شهر قوم لوط ) را هلاک خواهیم کرد زیرا مردمش ستمکار بوده اند . »

و در روایات هم مصادیق گوناگونی از انسان های ستمگر بیان شده است :

9 رسول خدا می فرمایند :

« ستمکار ترین مردم کسی است که غیر قاتل خود را بکشد و به کسی جز ضارب خود ضربه بزند . »

( اعلام الدین 322 )

(  پسر خلیفه ی دوّم یک خانواده ی بی گناه ایرانی را به جرم این که فیروز ( ابولؤلؤ = قاتل خلیفه ی دوم  ) یک ایرانی بوده است کشت . و کسی هم به او اعتراضی نکرد )

10 امام موسی کاظم ع می فرمایند :

« اگر دو نفر به یکدیگر ناسزا بگویند : شروع کننده ستمکار تر است . و گناه او و گناه دوست او به گردن او است تا زمانی که شخص مظلوم تلافی نکرده و از حدّ خویش تجاوز نکرده است . » ( کافی 3/ 783 )

11 و امام صادق ع می فرمایند :

« چه کسی نزد خداوند ستمکارتر از کسی است که خداوند و اولیای خداوند را ناسزابگوید . » ( کافی 8/8 )

12 رسول خدا (ص ) در دفاع از اهل بیت ع می فرمایند :

« وای بر ستم گران براهل بیتم ، که عذاب آن ها به همراه منافقان در پائین ترین درجات جهنّم است »

( صحیفه ی امام رضا ع /58 )

13 و در زیارت عاشورا می خوانیم :

« خداوندا ، خشم و ناخشنودی و عذاب و عقوبت خود را دو چندان کن براوّلین کسی که براهل بیت پیامبرت ستم روا داشت . خداوندا برهمه ی ستمگران بر اهل بیتت لعنت فرست و از آن ها انتقام بگیر ، چون تو مجرمان را عقوبت می کنی . خدایا لعنت کن اوّلین ستمگری را که به اهل بیت محمّد (ص ) ستم روا داشت و لعنت کن روح آن ها و دیار و قبرهاشان را . »

آری : بر اساس این آیات و روایات وروایات فراوان دیگر مصادیق ستمگران عبارتند از :

آن ها که باعث ویرانی ظاهری و باطنی مساجد و از بین بردن نام خدا واهل بیت ع در مساجد شده اند . و نام های دشمنان خدا و اهل بیت در آن جا تبلیغ می شود . 

کسانی که عهد وپیمان ها و شهادت خداوند را کتمان کرده اند .

تجاوز گران به حدود و احکام الهی و ناسزا گویان به خدا و اهل بیت ع .

متجاوزان به اموال مردم و فقیران و یتیمان .

کسانی که به دروغ ادّعای رسالت و یا امامت و خلافت را دارند .

قاتلان انسان ها به ناحق و آتش افروزان جنگ های خانمان برانداز .

انسان های فاسد و شهوت ران .

متجاوزان به حقوق اهل بیت ع و ستم پیشه گان نسبت به آن ها . .

آتش این تجاوز گری ها و بیداد  بعد از پیامبر (ص ) از سقیفه شعله ور شد . شعله بر در خانه ی علی (ع) انداخت ، و در خیمه های حر م حسین (ع ) در کربلا شعله ها بر آسمان برخاست . وحرم امن خدا به آتش کشیده شد . و در طول تاریخ تا امروز آن آتش به جان انسان ها ، همه ی هستی آن ها را به باد فنا داده است .

در مقابل همین جنایت تاریخی است که ندای ملکوتی و فریاد رسای صدّیقه ی طاهره (س ) از درون همان شعله ها در خطابه ی فدک به گوش ما می رسد که :

« و خداوند عدالت را مایه ی پیوند قلب قرار داد ... من آن چه شرط بلاغ است با شما گفتم . امّا می دانم خوارید و در چنگال زبونی گرفتار . چه کنم که دلی پر خون دارم . زین رو باز داشتن زبان شکایت از طاقتم برون است . اندوهی که در سینه ام موج می زند برون ریختم تا باشما اتمام حجت کنم و عذری برای کسی باقی نماند .

 اکنون که چنین است ، این مرکب خلافت ارزانی شما ، به آن محکم در آویزید و هر گز رهایش مسازید ، ولی آگاه باشید که پشت این شتر مجروح ، پای آن تاول کرده و سوراخ است ، داغ ننگ بر خود دارد و نشانی از چشم خدا ، و رسوائی ابدی با او است . امّا شما را آسوده نخواهد گذارد تا به آتش چشم خداوندی بیازارد ( آتشی که هردم فروزد و دل و جان را بسوزد . آیه ی 7 هُمَزه ) .

آن چه می کنیددر نزد خدا حاضر است ( وستمکاران به زودی خواهند دریافت که به چه مکانی باز می گردند . شعرا /227 ) . من دختر پیامبری هستم که شما را از عذاب الهی برحذر می داشت . آن چه در توان دارید انجام دهید ( مانیز به وظیفه ی خود عمل می کنیم . شما انتظار بکشید ما نیز منتظر می مانیم . هود 121 و122 ) »

و در حضور زنان مدینه که به عیادت حضرت آمده بودند ، آینده ی آنان را خبر داد :

« سوگند به خدا اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور از دستان علی (ع ) پای می فشردند و تدبیر کار را آن چنان که پیامبر (ص ) به او سپرده بود تحویل او می دادند ، علی آن را به سهولت راه می برد و این شتر را به سلامت به مقصد می رساند . آن گونه که حرکت این شتر رنج آور نمی شد ، علی ع آنان را به آبشخوری صاف و مملو و وسیع راهبر می شد که آب را از اطرافش سرازیر می کرد و هرگز رنگ کدورت به خود نمی گرفت . و او آنان را از این آبشخور سیراب به در می آورد ...

بیائید و بشنوید ، روزگار چه طرفه معجونی در نهان دارد و چه بازیچه ها یکی پس از دیگری آشکار می سازد . ای کاش می دانستم به چه پناهگاهی تکیه داده اند ؟ و کدامین ستون را پشتیبان گرفته اند ؟ و به کدامین ریسمان تمسّک جسته اند ؟ و بر چه خاندانی پیشقدم شده استیلا جسته اند ؟ و...

شگفتا که ( بد سرپرستی انتخاب کرده و بد دوستانی برگزیده اند . حج 13 ) و ( ستمکاران که به جای خدا از شیطان اطاعت نمودند چه بد مبادله کردند . کهف /50 ) اینان روی بال به جای پر های بزرگ دم را قرار داده اند ، سر گذارده دم اختیار نمودند . به خاک مذلّت سوده باد بینی قومی که خیال کردند با این اعمال کار خوبی را انجام داده اند . بدانید آنان فاسدانند ، ولی خود نمی دانند . وای برآنان ( آیا آن کس که مردم را به راه راست فرا می خواند سزاوار پیروی است یا آن که خود راه را نمی داند . 35 یونس ) وای برشما چه بد داوری می کنید . امّا به جان خود سوگند که نطفه ی این بد بسته شده است . انتظار کشید تا این فساد در پیکر اجتماع اسلامی منتشر شود . از پستان شتر پس از این خون و زهری که زود هلاک کننده است بدوشید . در این جا است که پویندگان راه باطل زیان ببینند . ...

بشارتتان باد به شمشیرهای کشیده و برّا ، و حمله ی جائر جسور  ستمکار ، و درهم شدن امور همگان و خود رأئی ستمگران . غنائم و حقوق شما را اندک خواهند داد ، و جمع شما را با شمشیرهایشان دور خواهند کرد . و شما جز میوه ی حسرت برداشت نخواهید نمود ، کارتان به کجا خواهد انجامید ... ؟ » ( مسند فاطمه 126 و127 )

و امّا امروز :

آیا طنین فریاد صدّیقه ی کبری را در سراسر گیتی نمی توان شنید ؟ :

 دنیائی که :

فاسدان و جاهلان عالم نما و قدرتمندان و زور مداران بر تمام ار کان جوامع آن حاکمند  .

شمشیر ها ی آخته و سلاح های مخرّب و وحشتناک حاکمان بر سر مردم دنیا سایه افکنده و مردم جز خون و زهر از پستان شتر حکومت ها ی ستم پیشه چیزی نمی نوشند .

بیداد وستم ، همه ی ارکان فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، تربیتی و عقیدتی انسان ها را فراگرفته . و به نام حقوق انسانی و آزادی بشر ، همه ی زندگی بشر را نابود کرده است .

از قرن ها مبارزه و تلاش برای نابودی ستم و برقراری عدالت چیزی جز حسرت و نومیدی نصیب بشریّت نشده است .

در طول قرون و اعصار ، ثمره ی سقیفه چیزی جز به غروب کشاندن یاز ده خورشید فروزان و به پشت ابر بردن خورشید جهان افروز و منجی انسان های مسفضعف و محروم . و محروم ساختن همه ی انسان ها از همه ی ارزش های انسانی و الهی نبوده است .

و آن چه که امروز از انواع بیداد وستم ها برانسان محروم و سرگردان می رود  ، ثمره ی محرومیّت او از درک حضور رهبر و ولیّ الهی و معصوم است .

و شیعه ندای مظلو میّت صدّیقه ی کبری (س) را باگوش جان در عصر غیبت و حیرت می شنود که : ( آن چه در توان دارید انجام دهید ، ما نیز به وظیفه ی خود عمل می کنیم ، شما انتظار بکشید ما نیز منتظر می مانیم ) آری شیعه منتظر است و در هر نیمه ی شعبان و هر عید و جمعه و عزایش و هر صبحگاهان با محبوب خود نجوا می کند :

« کجا است آن جان جان ها که برای پراکندن ریشه های ستمگران عالم مهیّا گردید . کجا است آن مصلحی که انتظار می رود اختلاف و کج رفتاری های اهل عالم را به راستی اصلاح کند . کجا است آن منتقمی که امید می رود اساس ظلم و عدوان را از عالم براندازد ... وکجا است آن که شوکت ستمکاران و متعدّیان را درهم می شکند . و کجا است آن که بنا و سازمان های شرک و نفاق را ویران می کند . کجا است آن که دوستان خدا را عزیز و دشمنان خدا را ذلیل می کند و... » ( دعای ندبه )

« خداوندا آن حضرت را فریادرس بندگان مظلومت قرار ده و ناصر و یاور آنان باش که جزتو ناصر و یاوری ندارند ... دعای عهد »

و سلام بر یوسف زیبای زهرای مرضیّه (س )

حاجیان .

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی